Wednesday, May 11, 2011

Marikh

dan marikh terus berputar,
tak endahkan venus, juga hiraukan cakap pluto,
terus hadapan halanya orbit tak toleh-toleh.
kerana malam lalunya, mimpi-mimpi telah mengusiknya,
yang dalam seratus lima puluh tahun lagi,
datang takdirnya, perasaan cinta.
perasaan yang dongengnya mampu memalar sehingga dunia tak ada rupa,
perasaan yang senang walaupun meracun salur-salurnya.
perasaan yang abstrak, malah sains tak mampu jelaskannya.
sebab itu, marikh terus begitu selama seratus tahun.
marikh akan terus tunggu, terus tunggu, untuk tepat lima puluh tahun lagi.

dan lima puluh tahun lagi,
marikh akan teriak-teriak,
tetapi samar-samar.
mungkin bahagia, atau mungkin marikh menangis sedih,
gara-gara jodoh yang terlalu rahsia, absurd untuk kita membacanya.

No comments: